TEXTURE

oktober 2014
  • Vlas
  • Leie
  • Vlasmuseum
  • Golder River
Overzicht

Onder leiding van Lies Buyse werd sinds 2009 gewerkt aan een grondige herprofilering van het museum en de verhuis naar een betekenisvolle locatie. Deze locatie vertaalde zich in een vlasverzendhuis uit 1912 in het centrum van Kortrijk. Na een sluitingsperiode van twee jaar heropent het museum in 2014 de deuren als Texture en breit het een nieuw hoofdstuk aan een reeds mooi verhaal. Vanaf nu ontdekken jong en oud waardevolle collecties vlas en textiel via een fris verhaal in een modern museumgebouw.

Het parcours in het museum loopt over drie 'kamers', één op elke verdieping van het gebouw: de Wonderkamer, de Leiekamer en de Schatkamer.

De WONDERKAMER is opgevat als een soort laboratorium waarin je op een interactieve manier kennis maakt met de vaak ongekende toepassingen van vlas, de hedendaagse betekenis ervan en het potentieel voor de toekomst.

In de LEIEKAMER op de eerste verdieping gaat de bezoeker terug in de tijd. Hier wordt het verhaal van de Golden River verteld.

Aan de hand van een selectie aan voorwerpen, werktuigen en machines uit de collectie, foto's, film, animaties, getuigenissen en interactieve kaarten wordt hier de economische ontwikkeling van de Leiestreek getoond, met de vlasnijverheid als grote motor.

In de SCHATKAMER is de inrichting gericht op een esthetische beleving van een selectie uit de omvangrijke collectie. Kant en damast krijgen een eigentijds kabinet op de 'Golden rooftop'.

Ocular was in deze opdracht verantwoordelijk voor:

Opmaak van de technische specificaties
Realisatie van de multimedia
Realisatie van de audiovisuele productie
Realisatie van de audiovisuele installatie
Realisatie van de automatisatie

Colofon:

Plaats: Kortrijk (België)
Uitvoering: 2014
Klant: Stad Kortrijk
Ontwerper: Madoc
Link: www.texturekortrijk.be