HAVENCENTRUM LILLO

april 2010
 • Digitale Schelde
 • Haven
 • Antwerpen
 • Bezoekerscentrum
Overzicht

20 jaar lang kregen bezoekers van het Havencentrum een uniek overzicht van de Schelde via de Scheldemaquette, afkomstig van het Waterbouwkundig Laboratorium. Deze statische maquette werd vervangen door een interactieve, multimediale voorstelling, die niet alleen nog meer details van de Antwerpse haven toont, maar de bezoekers de Schelde en haar verschillende havens in alle facetten laat ontdekken. De Digitale Schelde betekent voor het Havencentrum een belangrijke educatieve aanwinst en een grote stap voorwaarts dankzij het gebruik van de nieuwste technologie.

De Digitale Schelde bestaat uit een unieke multimediale opstelling van een tafel met een touchscreen van 2 op 3 meter, en daaraan gekoppeld 4 zuilen met 42 inch LCD touchscreens. Het geheel laat toe op een educatieve en visueel sterke manier de verschillende functies van het Schelde-estuarium uiteen te zetten. Vertrekkende van een satellietfoto van het Scheldegebied die geprojecteerd wordt op de tafel, kan men inzoomen op een van de vier Vlaamse zeehavens en op Zeeland Seaports, maar evenzeer informatie oproepen over de economische waarden, natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid van het Schelde-estuarium.

Ocular was in deze opdracht verantwoordelijk voor:

 • Co-creatie van het concept
 • Opmaak van de technische specificaties
 • Realisatie van de audiovisuele installatie

 

Colofon:

 • Plaats: Antwerpen (België)
 • Uitvoering: 2010
 • Klant: Provincie Antwerpen
 • Ontwerper: High Five Go
 • Link: http://www.havencentrum.be