MUSEUM ON THE YSER

March 2014
  • Flooding
  • Flemish
  • Displays
  • No more war
Overzicht

Met het oog op de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018 heeft de vzw voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid het IJzertorenmuseum met omliggende site volledig opnieuw ingericht.

Het nieuwe IJzertorenmuseum moet attractief en spraakmakend zijn, vragen en emotie oproepen bij de bezoekers, een sterke link hebben tussen het binnen- en het buitenverhaal, een ruim publiek aantrekken en vooral een waardige plaats geven aan het verhaal van het Belgisch-Duitse front en de Vlaamse ontvoogding. Daarbij wil de vzw ook de boodschap van Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid uitdragen.

Ocular was in deze opdracht verantwoordelijk voor:

Co-creatie van het concept
Opmaak van de technische specificaties
Realisatie van de audiovisuele installatie

Colofon:

Plaats: Diksmuide (België)
Uitvoering: 2014
Klant: VZW voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid
Ontwerper: Koen Bovée
Link: www.ijzertoren.org